A Gyöngyudvar honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató


Adatkezelő neve, elérhetőségei


Az adatkezelő megnevezése: Udvari Brigitta egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 2233 Ecser, Volly István u. 16.
Az adatkezelő e-mail címe: info@gyongyudvar.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 2315498
Honlap: https:// gyongyudvar.hu/

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
A cookie-król:

Mint minden más honlap, oldalunk is cookie-kat használ. A cookie-k, vagy más néven sütik betűkből és számokból álló rövid adatcsomagok, amelyet a webshopunk küld az Ön böngészőjére, elősegítvén ezzel a webshopban való böngészést, vásárlást, illetve hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány fontos, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A sütik nem tárolnak személyes adatokat, nem alkalmasak a látogató azonosítására. Kétféle csoportjuk van tárolás szempontjából: némelyik a honlap bezárása után automatikusan törlődik, némelyik hosszabb ideig tárolódik az Ön számítógépén, amíg Ön által nem kerül törlésre.
A webshop böngészésével Ön elfogyadja a cookie-k használatát.
A sütik használatára a honlapunkra lépéskor felhívjuk a figyelmet, melyet Ön az Engedélyezem gombra kattintva jóváhagyhat. A cookie-k használatát a böngészőjében bármikor letilthatja.
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
•    Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
•    Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
•    Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A regisztrációval, a megrendelésekkel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés
Kezelt adatok köre:  a megrendelő neve, szállítási és számlázási címe, telefonszáma, e-mail címe, cégek és vállalkozók esetén adószáma
Az adatkezelés célja: a szerződés létrehozása és teljesítése, számlázás, vásárlói kapcsolattartás és a szerződéshez kapcsolódó esetleges utólagos panaszok kezelése. A számlázással kapcsolatos adatkezelések körében a Számvtv. 169. § (2) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, de amennyiben a szerződés létrejött, a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban kizárólag Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő,  Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

A szállítással kapcsolatos adatkezelés
Kezelt adatok köre:  a megrendelő neve, szállítási címe, telefonszáma, e-mail címe
Az adatkezelés célja: a szerződés teljesítése, kiszállítása
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő a megrendelt áru kiszállításáig kezeli az adatokat
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés
Kezelt adatok köre:  a megrendelő neve, e-mail címe, a feliratkozás dátuma
Az adatkezelés célja: a feliratkozó tájékoztatása az aktuális akcióról, újdonságokról, a webáruház működését tartalmazó információk megváltozásáról, tanfolyamokról.
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

További adatkezelések
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Az adatok feldolgozásáról és tárolásáról


A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: InfoNetfort Kft.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36-30-5302953, E-mail cím: info@netfort.hu
Írásbeli szerződés alapján az adatfeldolgozó az adatkezelő megbízásával az adatok tárolását végzi, annak megismerésére, továbbítására nem jogosult.


Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
1. sz.

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-29/88 66 70
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

A futárszolgálat az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés szerint közreműködik a megrendelések kiszállításában, melynek során a vásárló szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát a csomag kiszállításának időtartamáig jogosult kezelni, ezt követően haladéktalanul törli.

2. sz.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-1-767-8200
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

A futárszolgálat az adatkezelővel írásbeli regisztráció alapján kötött szerződés szerint közreműködik a megrendelések kiszállításában, melynek során a vásárló szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát a csomag kiszállításának időtartamáig jogosult kezelni, ezt követően haladéktalanul törli.

A bankkártyás fizetésekkel összefüggő adatfeldogzói tevékenység

Tranzakció-alapú kockázatelemzés (TRA)
Amikor a kártyabirtokos online fizet, akkor a tranzakció során egy második szintű hitelesítésre –
magának a kártyabirtokosnak a hitelesítésére - van szükség. Az alábbi adatok megadása lehetővé teszi, hogy a bankkártyák kibocsátói több tranzakciós adattal dolgozzanak és ezen adatok segítségével beállítsák saját tranzakció-alapú kockázati
paramétereiket (a továbbiakban: TRA), amelyek s vásárlók számára előnyösek
lesznek. A TRA mentesség alkalmazásával ugyanis a tranzakció során nincs szükség valamennyi
hitelesítési mód alkalmazására. Egyúttal kártyareklamáció esetén a kártyakibocsátó felel az esetleges
veszteségekért. A zavartalan fizetési élmény érdekében a kártyatársaságok minden kártyás fizetéshez
megkövetelik az alább megadott adatok átadását:
● Név
● E-mail cím
● IP cím
● Telefonszám
● Számlázási cím
● Szállítási cím
● mentett bankkártya adatai (tokenes kártyatárolás): száma, lejárati dátuma, CVV kódja, bankkártyán szereplő név

● Fizetésre használt bankkártya típusa, száma, érvényessége MO/TO tranzakciók esetén

A Simple mint adatfeldolgozó által végzett adatkezelési résztevékenység a fenti személyes adatok rögzítésére, tárolására, Authorizációs partnernek történő továbbítására, törlésére terjed ki. A Simple a 3D Secure szolgáltatás nyújtása adatfeldolgozói tevékenység során a fenti adatok gyűjtését, tárolását és kártyakibocsátó bankhoz történő továbbítását végzi. A Simple az azonnali átutalással kapcsolatos reklamáció kezelés során a Kereskedő megbízásából eljárva a Vevő számlavezető bankjához továbbítja a reklamációval érintett vevő nevét, e-mail címét és ha van, lakcímét, a vitatott tranzakció adatait és a reklamáció elbírálásának eredményét.asak a kártya kibocsátói tárolják. 

A Simple a fenti adatfeldolgozási tevékenységét a Szerződés hatálya alatt, a SimplePay Szerződés megszűnéséig végzi.
Adatfeldolgozó adatai:

  • Cégnév: OTP Mobil Kft.
  • Székhely címe: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.
  • Adószám: 24386106-2-44


Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: InfoNetfort Kft.
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 17. 4/25.
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36-30-5302953
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@netfort.hu
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés szerint közreműködik a webshop által küldött hírlevelek kiküldésében, melynek során a feliratkozó nevét, e-mail címét és a feliratkozás dátumát kezeli. Az adatokat a feliratkozó kérésére haladéktalanul törli.


Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése: Számolteam Bt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2721. Pilis, Luther u. 20.
Az adatfeldolgozó telefonszáma:  06-20/ 435-2819
 Az adatfeldolgozó e-mail címe: foldvarszky.klara@szamolteam.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés szerint közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében, melynek folyamatában az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét, esetleges adószámát a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába kerülő személyes adatokhoz csak azon munkatársai, partnerei férjenek hozzá, akiknek a munkájához ezen adatok megismerése elengedhetetlenül szükséges. 
Megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy mind a papír alapú, mind az elektronikus formában tárolt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelés során az érintettet megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül érintettet megilleti:
•    a tájékoztatáshoz való jog,
•    az adatok helyesbítéséhez való jog,
•    az adatok törléséhez való jog,
•    az adatok zárolásához való jog,
•    a tiltakozás joga.
Tájékoztatást kérhet az adatkezelés időtartamán belül személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Kérheti az adatainak helyesbítését, amennyiben azok a valóságtól eltérnek. Az adatkezelő legfeljebb 15 napon belül javítja.
Kérheti adatainak törlését, melynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem teljesíthető abban az esetben, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével, illetve a Számviteli törvénnyel összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait zárolja, amennyiben  a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


Személyes adatainak tárolása ellen Ön tiltakozhat is:
•    ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
•    ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az adatkezelő megvizsgálja, amennyiben a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést felfüggesztjük, melyről írásban tájékoztatjuk Önt. Amennyiben  az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.


Jogorvoslati lehetőségek
Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálati eljárását (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 0613911400, fax: 0613911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogsértések esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat. 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés
Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-76246/2014


Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.